GIỚI THIỆU

Expert Talk #8 là buổi đào tạo kiến thức kinh doanh và digital marketing chuyên biệt dành cho các nhà môi giới BĐS. Đây là một chương trình đào tạo toàn diện về thương mại trong BĐS. Các nhà môi giới tham gia khóa học sẽ có khả năng khai phá được các thị trường ngách và tư vấn các khách hàng của mình mở rộng danh mục đầu tư. Ngoài ra, buổi đào tạo cũng sẽ chỉ ra những sai lầm thường gặp của những nhà môi giới mới vào nghề và cách thức tối ưu hóa lợi ích trong thị trường này.

Các chủ điểm đào tạo chính:
1. Làm thế nào để nhà môi giới đạt được mục tiêu bán hàng với “Công thức tối ưu hiệu quả”
2. Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh
3. Xác định các nguồn lực để cải thiện việc bán hàng
4. Trò chơi bán hàng (the selling game) trong thị trường BĐS ngày nay
5. Tầm quan trọng của digital marketing

Thư viện

  • +15
  • Expert Talk 8 – Phân tích thị trường ngách BĐS
  • Highlight Expert Talk 8 - Công Thức Tối Ưu Để Trở Thành Nhà Môi Giới Thành Công