GIỚI THIỆU

Sự phát triển mạnh mẽ của internet đã làm thay đổi hành vi của người dùng. Chủ nghĩa tiêu dùng mới đã làm thay đổi hệ sinh thái truyền thông truyền thống để thích nghi với các thay đổi. Các Nhà đầu tư nên làm gì, ứng dụng Digital Marketing và PropTech như thế nào trong kỷ nguyên số để tối ưu hóa hiệu quả cho dự án của mình? Các chuyên gia của chương trình sẽ mang đến những thông tin chia sẻ vấn đề đang được cộng đồng marketing trong lĩnh vực BĐS quan tâm:
1. Các xu hướng lớn trong lĩnh vực BĐS
2. Thị trường BĐS Việt Nam 7 tháng đầu năm 2017 qua các con số của batdongsan.com.vn
3. Thế hệ khách hàng Mới
4. Chủ đầu tư nắm bắt xu hướng và thay đổi để thành công

Thư viện

  • +9
  • Expert Talk + số 1_Quảng cáo trực tuyến đang dần vượt mặt quảng cáo truyền hình [Batdongsan.com.vn]
  • Expert Talk + số 1_Làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của thế hệ khách hàng mới [Batdongsan.com.vn]