GIỚI THIỆU

Expert Talk 1 là buổi chia sẻ kỹ năng huấn luyện nhà môi giới BĐS chuyên nghiệp từ Phó Chủ tịch của Công ty môi giới BĐS hàng đầu - CEN Group, ông Phạm Thanh Hưng.

  • Chuyên gia
  • Chương trình
  • Video

Phạm Thanh Hưng

Cen Group

Ông Phạm Thanh Hưng đã lãnh đạo CEN Group trong nhiều năm và thành lập hệ thống Siêu thị dự án bất động sản STDA – là một trong những sàn giao dịch BĐS thành công tại Việt Nam.
Các chương trình đã tham gia