175 sự kiện được tìm thấy

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 16:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Đồng Nai | 30/08/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 15:  KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  Hà Nội | 16/08/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 14:  KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  TP Hồ Chí Minh | 09/08/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 13:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Hải Phòng | 02/08/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
  Expert Coaching 12:  KỸ NĂNG TELESALES CHO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  Hà Nội | 26/07/2018

  TELESALES là một trong những kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đây là một kỹ năng quan trọng với một môi giới BĐS mới vào nghề giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp.

Tìm kiếm theo
Lịch sự kiện