175 sự kiện được tìm thấy

 • KỸ NĂNG TẠO FILE GIỚI THIỆU DỰ ÁN
  Expert Coaching 6:  KỸ NĂNG TẠO FILE GIỚI THIỆU DỰ ÁN

  Hà Nội | 13/06/2018

  Expert Coaching #6 với chủ đề “Kỹ năng tạo file giới thiệu dự án” sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức quan trọng để tạo file giới thiệu dự án bất động sản.

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 5:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Khánh Hòa | 06/06/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 4:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Hà Nội | 18/05/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 3:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  TP Hồ Chí Minh | 15/05/2018

  Chương trình sẽ cung cấp cho các nhà môi giới những phần kiến thức chính yếu để có được những tin đăng tối đa được lượng tiếp cận, bao gồm: Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng quan; Cách thức tối ưu hóa tin đăng và Phân tích ...

 • CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ
  Expert Coaching 2:  CÁCH ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN HIỆU QUẢ

  Hà Nội | 24/04/2018

  Chuỗi sự kiện Đào tạo EXPERT COACHING chính thức ra mắt số đầu tiên với chủ đề “Cách đăng tin bất động sản hiệu quả”. Chương trình sẽ cung cấp cho người học ba phần kiến thức cơ bản: - Hướng dẫn đăng tin bất động sản tổng ...

Tìm kiếm theo
Lịch sự kiện